سمپاشی پشه

انواع گونه های  پشه نمونه هایی از پشه های منطقه ای ایران عبارتند از : پشه های خانگی ،  پشه های جنوبی ،  شمالی ،  پشه کوره،  پشه خاکی  و پشه هایی که روز گزش هستند،  ببر آسیایی،  تب زرد، آب های شور، آب های شور مردابی،  باتلاق ،  برکه و بیشه ها ،  مزارع [...]