سمپاشی بیمارستان ها و کلیه مراکز درمانی

یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه بهداشت محیط بیمارستان ها، کنترل حشرات و جانوران موذی می باشد.

حشرات و جانوران موذی در بیمارستان ها باعث انتقال عفونت های بیمارستانی می شوند. سمپاشی بیمارستان ها و مراکز درمانی موثرترین روش برای مبارزه با آفات و کنترل آلودگی در این محیط ها می باشند.

سمپاشی بیمارستان

آفاتی مانند: (سوسری های آلمانی و آمریکایی، ساس ، کک، مگس، خرمگس، مورچه ، پشه، عنکبوت و …) می توانند ناقل مکانیکی برای انتقال میکروارگانیسم ها و یا عضوی فعال در انتقال بیماری ها، محسوب شوند. از مهمترین این آفات می توان به سوسری ها اشاره نمود که با حمل میکروارگانیسم های پاتوژن به نقاط مختلف بیمارستانی ارتباط مستقیم دارد.

مشاوره رایگان با کارشناس فنی شرکت کاراشیمی: 09127953644

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت

اقداماتی جهت پیشگیری از ورودآفات به محیط بیمارستان هاودرمانگاهها

کلیه وسایل چوبی در محیط بیمارستان باید بدون پوسیدگی، رنگ شده و سالم باشند.

بازرسی تمامی نقاط زاویه دار به لحاظ رعایت بهداشت

تعویض شیشه ها ‌و درب های شکسته برای جلوگیری از ورود آفات به محیط

جهت رویت آلودگی و آفت رنگ دیوار ها و‌ کف باید روشن باشند.

از استقرار گلدان های دارای خاک در کلیه اتاق های بیماران خودداری شود.

دیوار ها و کلیه قسمت ها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترک خوردگی باشند.

تهویه بهداشتی صورت گیرد و کانال های آن در مقابل آفات غیرقابل نفوذ شود.

تمامی سطوح باید فاقد ترک و خوردگی باشند.

کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل تشک، بالش، ملحفه ها و…باید به صورت مداوم ضدعفونی شوند.